Uplatnění slev na dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Zákon o daních z příjmů umožňuje za toto období snížit vypočtenou dan z příjmů fyzických osob o:

  • 24 840 Kč ročně podle ustanovení o základní slevě na poplatníka
  • 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti s ročním příjmem nepřevyšujícím 68 000 Kč. Částka slevy se zvýší na dvojnásobek (49 680 korun) v případě, že manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P
  • 2 520 Kč ročně v případě pobírání důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
  • 5 040 Kč při pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • 16 140 Kč ročně pro držitele průkazu ZTP/P
  • 4 020 Kč ročně pro poplatníky, kteří se soustavně připravují studiem nebo předepsaným výcvikem na budoucí povolání do dovršení 26 let věku nebo do dovršení 28 let věku u studentů v doktorském studijním programu
  • o výši výdajů, které poplatník v daném zdaňovacím období prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy maximálně do výše 9 200 Kč

Nárok na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24 840 Kč podle nálezů Ústavního soudu opět náleží poplatníkům pobírajícím důchod a byl jim přiznán se zpětnou platností i za zdaňovací období roku 2013.

V daňovém přiznání za rok 2016 uplatníme i daňovou slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Základní sleva na dani se bez závislosti na druhu příjmu a době jeho pobírání v příslušném období jako jediná daňová sleva uplatňuje vždy v nezkrácené výši. Platí to i v případech, kdy např. pracovní poměr v důsledku nemoci, studia, pobytu v zahraničí, odchodu do důchodu, ztráty zaměstnání apod., netrval po celé zdaňovací období.

Ostatní slevy se mohou uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava