Hlavní aspekty podnikání

Zahájení podnikání:

Podnikáním se rozumí soustavná činnost živnostenským nebo obdobným způsobem prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

K úspěšné realizaci podnikatelského záměru je třeba si připravit podnikatelský plán a zvolit správnou formu podnikání.

Podnikat můžete jako fyzická nebo právnická osoba.

V případě podnikající fyzické osoby OSVČ teoreticky stačí navštívit živnostenský úřad v místě sídla bydliště. V Opavě se jedná o Živnostenský úřad Opava, Krnovská ulice 2955/71 C, kde si vyplní jednotný registrační formulář pro zřízení živnostenského oprávnění a nahlášení registrace na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Tím by OSVČ měla mít vše podstatné pro začátek podnikání vyřízené. Nicméně lze jen doporučit si jednotlivé registrace ještě na daných úřadech a institucích ověřit.

Při zakládání s.r.o. - obchodní korporace je proces poněkud zdlouhavější, jelikož se musí zajistit sídlo společnosti, k čemuž je zapotřebí souhlas vlastníka nemovitosti nebo je nutno doložit nájemní smlouvu, dále notářský zápis o vzniku společnosti a rovněž živnostenské oprávnění jako v případě OSVČ, a to vše se musí předložit na obchodní soud. Tyto operace většinou provádí notář.

Při vzniku obchodní korporace je třeba také založit běžný účet pro obchodní korporaci u některého z bankovních ústavů.

Základní kapitál může být v jakékoli výši od 1 Kč, je třeba si ale uvědomit, že výše základního kapitálu je zveřejněná v obchodním rejstříku a měla by odpovídat potřebám podnikání a zároveň je obrazem důvěryhodnosti společnosti.

Nemalým úskalím může být i zdánlivě banální věc, jako je název společnosti. Obchodní rejstřík odmítne zapsat název, který je podobný s již existující právnickou osobou a nepomůže ani např. zeměpisné rozlišení (ABC, s.r.o. a ABC ČR, s.r.o. apod.). Proto je velmi vhodné vymyslet dopředu více variant názvu a vše konzultovat s notářem ještě před provedením notářského zápisu. Doporučuje se také zkontrolovat na internetu před návštěvou notáře, zda neexistuje obchodní korporace se stejným nebo zaměnitelným názvem společnosti.

Určitým ulehčením a zjednodušením může být koupě ready-made společnosti. Tento krok sice vyjde dráž než založení čisté, nové společnosti, ale může ušetřit administrativní a úřední povinnosti. Pro někoho může být nevýhoda, že v historii společnosti je vidět, že se jedná o koupi „z druhé ruky“, což ale pro běžný podnikatelský život nemusí vadit.

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava