Daň z převodu nemovitostí OpavaDaň z nemovitosti má dvě složky, daň z pozemků a z daň ze staveb.
Daň z převodu nemovitostí OpavaDani z pozemků podléhají pozemky vedené v katastru nemovitostí, přičemž je zásadní,
    pod jakým druhem jsou tyto pozemky v katastru evidovány.
Daň z převodu nemovitostí OpavaNemovitými stavbami pak jsou rodinné domy, byty a jiné kolaudované nebytové
    prostory, které jsou spojené se zemí pevným základem.

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy na začátku kalendářního roku dopředu. Daňové přiznání z nemovitostí se podává jen jednou. Výjimkou jsou situace, kdy například dojde ke změně výměry pozemku, změně v užívání stavby či k nástavbě dalších nadzemních podlaží. Nové přiznání se musí rovněž podat, pokud dojde ke změně vlastníka nemovitosti.

Pro klienty zajišťujeme na jejich žádost  zpracování přiznání k dani z nemovitostí.

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava