Daň z nabytí nemovitostí bude od listopadu nově platit kupující

danove-poradenstvi-nemovitosti

Novela zákona zavádí, že poplatníkem daně bude striktně kupující tzn., že již nebude možné, aby se smluvní strany dohodly, kdo bude poplatníkem daně.

Ruší se institut ručitele - doposud ručil kupující za to, že prodávající daň uhradí, v případě neuhrazení daně ze strany prodávajícího musel daň uhradit kupující. Nově prodávající za kupujícího ručit nebude.

Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva dojde od 1.11.2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným do katastru je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

Příklad: smlouvy podepíšete dne 20.10.2016, ale na katastr je doručíte až 2.11.2016 daň platí již dle nového zákona kupující i když je ve smlouvě uvedeno, že daň uhradí prodávající.
Kupující musí mít na paměti, že peníze na daň musí mít v hotovosti nebo si na daň půjčit společně s hypotékou.

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava