DAŇOVÝ KALENDÁŘ na rok 2016

LEDEN

25.1. pondělí

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 4. čtvrtletí a za prosinec 2015

ÚNOR

2.2. úterá

 • daň z nemovitých věcí - daňové přiznání za rok 2015
 • daň silniční - daňové přiznání a platba za rok 2015
 • pojištění odpovědnosti I/2016

15.2. pondělí

 • oznámení plnění povinného podílu zaměstnanců s ZZ za rok 2015 úřadu práce, odvod za nesplnění povinnosti
 • zaměstnanci:
  • termín pro podpis "Prohlášení" na rok 2016
  • termín pro podpis žádosti o provedení ročního zúčtování záloh za rok 2015

25.2. čtvrtek

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za leden

BŘEZEN

1.3. úterý

 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2015 (v papírové podobě) - pozor na DS

15.3. úterý

 • daně z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

21.3. pondělí

 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2015 (v elektronické podobě)

25.3. pátek

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za únor

DUBEN

1.4. pátek

 • daně z příjmů - přiznání k dani a platba za rok 2015
 • vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou podle zvl. sazby daně za rok 2015
 • přiznání k pojistnému na důch. spoření a úhrada pojistného za rok 2015 (FO), podání vyúčtování DS (PO)

15.4. pátek

 • daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

25.4. pondělí

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 1. čtvrtletí a za březen

30.4. čtvrtek

 • pojištění odpovědnosti II/2016
 • poslední den pro zápis údajů do ELDP za předchozí rok (následná povinnost odeslání ELDP OSSZ)

KVĚTEN

25.5. středa

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za duben

31.5. úterý

 • daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (do 5.000,-Kč) nebo 1. splátky daně

ČERVEN

15.6. středa

 • daně z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

27.6. pondělí

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za květen

ČERVENEC

1.7. pátek

 • daně z příjmů - přiznání k dani a platba za rok 2015 (s daňovým poradcem)
 • přiznání k pojistnému na důch. spoření a úhrada pojistného za rok 2015 (FO), podání vyúčtování DS (PO) s DP

15.7. pátek

 • daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

25.7. pondělí

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 2. čtvrtletí a za červen

31.7. pátek

 • pojištění odpovědnosti III/2016

SRPEN

25.8 čtvrtek

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za červenec

ZÁŘÍ

15.9. čtvrtek

 • daně z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

26.9. pondělí

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za srpen

ŘÍJEN

17.10. čtvrtek

 • daň silniční - záloha na daň

25.10. úterý

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 3. čtvrtletí a za září

LISTOPAD

2.11. středa

 • pojištění odpovědnosti IV/2016

25.11. pátek

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za říjen

30.11. středa

 • daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně (pro poplatníky s daňovou povinností vyšší než 5.000,-Kč)

PROSINEC

15.12. čtvrtek

 • daň silniční - záloha na daň.
 • daně z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

28.12. úterý

 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za listopad

 

Termíny pro připsání úhrad na účet FÚ, ZP, OSSZ

 • zdravotní pojištění fyzické osoby - od 1.aktuálního měsíce do 8. následujícího měsíce (termín platby zachován)
 • důchodové, nemocenské pojištění fyzické osoby - od 1. do 20.následujícího měsíce (samostatné platby)
 • odvody z výplat - ZP, SP, zálohová daň, důchodové spoření - do 20. dne v měsíci výplaty
 • hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření zaměstnanců do 20. dne v měsíci výplaty – pouze elektronicky
 • odeslání výročních zpráv obchodních společností do Sbírky listin OR - po podání DPPO
 • daňové přiznání k DPH - pouze elektronicky (výjimka pro FO zrušena)
 • souhrnné hlášení - do 25. dne následující měsíce (dodání zboží a služeb dle § 9/1 do JČS) - pouze elektronicky
 • výpis z evidence pro daňové účely (přenesení daňové povinnosti) - ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH
 • výkaz INTRASTAT - do 10 pracovních dnů po skončení měsíce (elektronicky do 12 pracovních dnů)
 • má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu DATOVOU SCHRÁNKU (dále jen DS), je povinen činit podání pouze datovou zprávou (tj.elektronicky) - týká se registrace a jejích změn, podání řádných a dodatečných daňových tvrzení (podání v papírové podobě lze, ale vždy s POKUTOU - 2.000 Kč)
 • osoby registrované ke zvl. režimu jednoho správního místa (MOSS) - DP do 20 dnů po skončení zdaň. období

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava