Povinná a dobrovolná registrace k daním

Podnikatelský subjekt má obecně lhůtu k registraci celkem 15 dní na to, aby provedl registraci u příslušného finančního úřadu.  Má povinnost registrovat se k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob - do 8 dnů, a k dalším vybraným daním, které bude v následujícím období chtít/ muset platit - 15 dnů. Např. k silniční dani- pokud bude používat vozidlo k podnikání, k dani z příjmu ze závislé činnosti - pokud bude zaměstnávat pracovníky, ke srážkové dani - pokud bude odvádět srážkovou daň, k dani z nemovitosti - pokud společnost bude vlastnit nemovitost a jiné.

Registraci je nutné provést u místně příslušného finančního úřadu v místě bydliště fyzické osoby. V případě obchodní korporace u úřadu, v jehož obvodu má společnost sídlo (dle obchodního rejstříku). Pro registraci k daním existuje registrační formulář (dostupný na webu FÚ či na podatelně).

Na začátku podnikání se rovněž může dobrovolně registrovat k DPH. Toto je obecně výhodné pro firmy, jejichž zákazníci jsou také plátci DPH. Jestliže se dobrovolně registrovat nechce, registrace se musí provést mimo jiné, hlavně v případě, když obrat dosáhne za předchozích maximálně 12 měsíců částky 1 mil. Kč. Plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce po měsíci, ve kterém se tato výše překonala. Registraci na finančním úřadě je nutné provést do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce ve kterém podnikající osoba překročila obrat. Nový plátce má měsíční zdaňovací období. Povinná registrace k DPH může ale vzniknout i v jiných případech, které jsou přesně stanoveny v zákoně o DPH.

Podnikatel se může také stát identifikovanou osobou, například při zakoupení zboží nad 326 tis Kč nebo při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, např. zadání reklamy AdWord nebo poskytnutím služby s místem plnění v jiném státě EU, např. umístění reklamy Google AdSense na vlastním webu.

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava